home basis

I Fiori is een erkend leerbedrijf

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).

Als erkend leerbedrijf voldoen wij aan de volgende voorwaarden:

  1. Wij bieden de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
  2. Wij beschikken over praktijkopleiders die de eisen van de opleiding kennen en in staat zijn de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. Wij maken tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
  3. Wij zijn bereid om samen te werken met de onderwijsinstelling en SBB en wij verstrekken daartoe de benodigde informatie.
  4. Wij gaan akkoord met vermelding van onze bedrijfsgegevens in het openbare register van erkende leerbedrijven van SBB.